Het De Lijn-netwerk ondergaat veranderingen – Ontdek wat er zal gebeuren!

🇬🇧 An English version of this text is available below

Wanneer en hoe?

Vanaf deze zaterdag (6/1) zal het De Lijn-netwerk aanzienlijk veranderen. Sommige routes zullen verdwijnen, nieuwe routes zullen worden toegevoegd, terwijl andere worden aangepast. Bijna alle bus- en tramroutes van De Lijn zullen nieuwe frequenties en dienstregelingen hebben. Het nieuwe netwerk zal zich richten op snellere, betrouwbaardere en frequenter rijdende bussen en trams op drukke routes.

Maar maak je geen zorgen, Citymapper heeft alles voor je onder controle. We hebben de nieuwe dienstregelingen al in de app staan, vanaf aanstaande zaterdag. Dus blijf de app gewoon gebruiken en het zal je de beste manier tonen om van A naar B te komen, zowel voor als na de veranderingen 🫶🏼 

Je kunt de wijzigingen nu al zien als je een reis plant voor volgende week 🔮 👇

Hoe zit het met het oude netwerk?

Sommige van de oude routes zullen niet meer worden bediend, enkele nieuwe worden toegevoegd en veel zullen worden aangepast. Bijna alle routes zullen nieuwe frequenties en dienstregelingen hebben. Bekijk extra details volgens jouw regio 👇

De Lijn Flex

Op plaatsen waar de vraag naar openbaar vervoer lager is, is De Lijn Flex een overweging waard. De Lijn Flex is de nieuwe flexibele vervoersdienst die traditionele belbussen vervangt op veel locaties en wordt uitgebreid naar gebieden die voorheen niet werden bediend. De dienst biedt uitgebreide openingstijden en vereist vooraf reserveringen via de Hoppin-app, website of het telefooncentrum. De tarieven van De Lijn en digitale tickets zijn geldig voor De Lijn Flex.

 

Altijd aan je zijde 💚

Team Citymapper

 


When and how?

From this Saturday (6/1), the De Lijn network will change significantly. Some routes will be removed, new routes will be added, while others will be modified. Almost all De Lijn bus and tram routes will have new frequencies and schedules. The new network will focus on faster, more reliable and more frequent buses and trams on busy routes.

But don’t worry, Citymapper has got you covered. We already have the new schedules in the app, starting this Saturday. So just continue using the app normally, and it will show you the best way to get from A to B, both before and after the changes 🫶🏼

You can already see the changes in the app if you plan a trip for next week 🔮 👇

What about the old network?

Some of the old routes will no longer run, some new will be added, and many will be modified. Nearly all will have new frequencies and schedules. Check up additional details according to your region 👇

The De Lijn Flex

In places where the demand for public transport is lower De Lijn Flex is an option to consider. De Lijn Flex is the new flexible transport service which is replacing traditional dial-a-buses in many locations and expanding to areas previously not served. The service offers extended operating hours and requires advance reservations via the Hoppin app, website, or switchboard. De Lijn tickets and fares apply to De Lijn Flex, and digital tickets are accepted.

 

Always by your side 💚

Team Citymapper